top of page
Search
  • Writer's pictureAwo Ifasola Sangobolade

Akose : IRETE IROSUN


IRETE IROSUN
IFA MEDICINE

This soap should be prepared by a babalawo : Ebo is required with a rooster fed to Esu with 'àkóse'- ewé ségunsétè pounded with ose dúdú, ìyèròsùn printed with the Odù, say/chant the oríkì, below mix iyerosun and ejebale of the rooster with the black soap ask for acceptance and use to bath when indicated by ifa


A tèé 'nú ìrosùn soroso nínú eéran

Adífá fún Òrúnmìlà Ifá ńbe níràngun òtá

Ifá ńkominú ajogun

Owó ò mi tewé ségunsétè tèmi

Rèùrèù seni màá séwon lógun

Rèùrèù seni màá séwon lótè

Aládé wáá kan'rí òtá mó'gi

Òpìnpìn Ifá wá kan'rí òtá mó'giTranslation:

A tèé 'nú ìrosùn soroso nínú eéran (sage)

Cast divination for Òrúnmìlà Ifá in the midst of enemies

Ifá is worried about the presence of negative forces

My hands have reached the sacred leaf of ségunsétè ( purselane)

Ruthlessly the enemies shall be dealt with in their battle

Sharply the detractors shall be handled in their acrimony.

The crowned king has now nailed the head of the enemies to the tree

Comfortably Ifá has nailed the head of the evil doers to the tree.credit goes to Àràbà of Òwòròñsòkí land Lagos Nigeria for this akose

475 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page